• 1) Perkhidmatan menyediakan pelan (Kediaman @ Komersial) bagi PERMOHONAN BARU dan mendapatkan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan (Majlis)
  • 2) Perkhidmatan menyediakan Pelan Kontrak (Kediaman @ Komersial) untuk rujukan kontraktor atau tukang.
  • 3) Perkhidmatan menyediakan pelan (Kediaman @ Komersial) bagi PERMOHONAN TAMBAHAN dan mendapatkan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan (Majlis).
  • 4) Perkhidmatan menyediakan pelan bagi permohonan mendapatkan pinjaman Bank, LPPSA dan insitusi kewangan berkaitan.
  • 5) Perkhidmatan menyediakan pelan As Built Drawing (Kediaman @ Komersial). Iaitu melukis semula pelan mengikut bangunan yang telah siap dibina.

CONTOH